Online Lossregister

Welkom

  

De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) bestaat sinds 1975. Zij stelt zich ten doel de luchtoorlog boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog te bestuderen en de resultaten daarvan vast te leggen. De SGLO tracht dat doel te bereiken door het leggen en onderhouden van contacten met haar leden, gelijkgerichte organisaties en deskundigen in binnen- en buitenland. Voorts geeft de SGLO periodiek een Bulletin uit met artikelen, mededelingen, vragen en antwoorden, boekrecensies, etc. Twee keer per jaar wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd, bij voorkeur op toepasselijke locaties zoals vliegvelden en dergelijke. Tijdens deze studiedagen staan lezingen en informatie-uitwisseling centraal. Meer over wie wij zijn en wat wij doen is te vinden op de pagina Over Ons

Nieuwe website

Beste Bezoeker,

Onze huidige website is na 7 jaar toe aan een nieuw “jasje”, daarom is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe website. Alle blogs die op deze website zijn verschenen zijn verhuisd naar een nieuw TIJDELIJK domein om voor u als bezoeker de overgang zo ongemerkt mogelijk te laten plaatsvinden. Binnenkort hopen we de nieuwe website naar dit domein te verhuizen.

Mocht u niet kunnen wachten, u kunt de website vinden op: https://www.mk3.studiegroepluchtoorlog.nl houd u er rekening mee dat de nieuwe site in aanbouw is en eventuele (interne) hyperlinks misschien nog niet werken.

Met vriendelijke groet,

Patrick Righart van Gelder
Webmaster